bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie
Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie, jej organizacji oraz działalności i kompetencji.

Informacje publiczne zostały zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.
GMINNA STRAŻ POŻARNA
ul. Mogileńska 9
88-190 Barcin


Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński

Nr telefonów: +48 52 3836770, +48 52 3833815
Nr faxów: +48 52 3836770, +48 52 3833815

Adres e-mail: barcin.gsp@gmail.com

NIP: 562-16-60-586
REGON: 093124971

Godziny funkcjonowania jednostki: codziennie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu


» Komendant Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie - Bogdan Makowski


Dni i godziny pracy komendanta:

poniedziałek, środa: od 9:00 do 13:00
wtorek, czwartek: od 9:00 do 15:00

Komendant Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 10:00 do 12:00.


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna posiada obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Aktualności

Wyjazdy OSP w 2013 roku

22.01.2014

Zestawienie wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych w Gmine Barcin w 2013 rokuOpublikował: Bogdan Makowski
Publikacja dnia: 20.08.2015
Podpisał: Bogdan Makowski
Dokument z dnia: 22.01.2014
Dokument oglądany razy: 16 861